Hout verkleint milieu-impact bouw

Datum 21-10-2016

Het gebruik van duurzaam geproduceerd hout in de bouwsector leidt in Zwitserland tot een CO2-reductie van 2 tot 3,1 miljoen ton per jaar. Door meer hout toe te passen en vooral slimmer om te gaan met de hernieuwbare bron, kan de bouwsector de milieu-impact aanzienlijk verkleinen.

Hout

Dat blijkt uit onderzoek van de Swiss National Science Foundation, zo meldt Duurzaam Bedrijfsleven.
De onderzoekers richtten zich specifiek op de levenscyclus van hout in Zwitserland. Ze concluderen dat het gebruik van duurzaam geteeld hout in de bouwsector en als alternatief voor energieproductie, zoals het verbranden van houtpellets voor verwarming, de milieuvoetafdruk kan verkleinen. De CO2-reductie die daarmee ontstaat, draagt bij aan het behalen van de doelstellingen van het Parijse Klimaatakkoord. In totaal zou duurzaam houtgebruik in Zwitserland leiden tot een CO2-reductie van 2 tot 3,1 miljoen ton per jaar.
Deze CO2-vermindering zou voor twee derde kunnen worden behaald door bij verwarming fossiele brandstoffen te vervangen door verbranding van houtproducten. Een derde van de reductie kan mogelijk worden gemaakt door hout als duurzaam alternatief te gebruiken voor bouwmaterialen met een grote milieuvoetafdruk, zoals cement, staal, aluminium en plastic. (bron: Duurzaam Bedrijfsleven)

Redactie Houtwereld